ИСТОРИЯ, ФИРМЕНА ДЕЙНОСТ

„Медицинска техника” ООД е с повече от 25- годишна практика в търговията с медицинска апаратура ( нова и употребявана), консумативи и резервни части, също така гаранционно и следгаранционно поддържане и сервизиране на медицинската апаратурата. Притежаваме сервизна база и опитен екип за сервизни дейности и отстраняване на повреди. Дългогодишната практика на екипа позволява и отстраняването на повреди на място. За периода от създаването си фирмата успя да изгради търговска мрежа в цяла Югозападна България: Благоевград, Петрич, Сандански, Гоце Делчев, Разлог, Кюстендил и др.

 

КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОФИЛИРАНЕ

Нашият екип е профилиран в следните области:

 регистрираща апаратура

лабораторна апаратура

 ултразвукова апаратура

хирургична апаратура 

ендоскопична апаратура

офталмологична апаратура

стерилизационна апаратура

физиотерапевтична апаратура

стоматологична апаратура

 

  

ПАРТНЬОРИ И СЕРТИФИКАТИ

Дружеството има изградени дългогодишни търговски взаимотношения с най-големите български производители и вносители на медицинска апаратура и консумативи. Тъй като не се ограничаваме само с България, част от нашите партньори са чуждестранни, като работим предимно с Италия и Германия. Имаме сертификат и права за продажба и разпространение на едро.

 

ЛОГИСТИКА, ДОСТАВКА И СЕРВИЗ

Дружеството има изградена логистична организация за окомплектоване и експедиране на доставки. Автомобилен парк и партньори в спедицията и логистиката. Специалисти в сервизирането и монтажа на медицинското оборудване.