КЛИЕНТИ И ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ

В „Медицинска техника ” работи персонал с богат трудов стаж и високаквалификация.
Наличието на база и складова площ позволява да поддържаме богато разнообразие на
консумативи и апаратура и да обслужваме големи потребители. Клиенти на„Медицинска
техника ” са частни здравни заведения и държавни учреждения, болници и медицински
центрове, санаториуми,стоматологични клиники и др.

Сред тях са:
МБАЛ Благоевград
СБАЛО Св. Мина
МЦ Авицена
МЦ1 Благоевград
РЗИ Кюстендил
МБАЛ Дупница 2003
МБАЛ Гоце Делчев
 МЦ1 Гоце Делчев
МДЦ Неврокоп
 СБР Петрич
СБР Марикостиново
СБР Сапарева баня

Дентално студио Рубидент