Автоклав (КСГ)KSG 116

Автоклав (МЕЛАГ) MELAG 28 (N-клас)

Автоклав (МЕЛАГ) MELAG 23 (N-клас)

Автоклав (Коминокс) Cominox (SterilClave) 18 S

Атоклав (Сателек Вела) Satelec Vela 170 pulse (Б-клас)

Автоклав (МЕЛАГ) MELAG 29 V-S

Опъковачна машина (Фамос) FAMOS F110

Сух стерилизатор CCEE - 40M